FAKTÚRY ODBERATEĽ

August  2014

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríľ Máj Jún Júl August September Október November Decemer

 

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo fa Číslo zmluvy Dátum vystavenia faktúry Odberateľ
1 služby za užívanie priestorov 8/14 200,00 s DPH 68   4.8.2014 ZUMIKRA, Vrútky
2 nájom nebytových priestorov 8/14 400,00 s DPH 69   4.8.2014 R. Kučera ONE, Mt
3 refundácia nákladov 7/14 90,19 s DPH 70   4.8.2014 Mesto Martin
4 služby za užívanie priestorov 1. polrok 113,52 s DPH 71   18.8.2014 STEFE,a.s. MT
5 refakturácia tlače propagač. materiálov 243,90 s DPH 72   26.8.2014 DFS Turiec Mt