FAKTÚRY ODBERATEĽ

Apríl  2014

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November Decemer

 

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo faktúry Číslo zmluvy Dátum vystavenia faktúry Odberateľ
1 refakturácia prevádzkové náklady 90,11 s DPH 35   1.4.2014 Mesto Martin
2 služby spojené s úžívaním priestorov 200,00 s DPH 36   1.4.2014 ZUMIKRA, Vrútky
3 storno   s DPH 37      
4 refundácia nákladov divadelné predstavenie 29,00 s DPH 38   7.4.2014 MŠ Bystrička
5 refundácia nákladov divadelné predstavenie 18,00 s DPH 39   7.4.2014 MŠ Lipovec
6 refundácia nákladov divadelné predstavenie 37,00 s DPH 40   7.4.2014 MŠ Dražkovce
7 refundácia nákladov divadelné predstavenie 8,00 s DPH 41   7.4.2014 MŠ Podhradie
8 refundácia nákladov divadelné predstavenie 42,00 s DPH 42   7.4.2014 MŠ Lettricha
9 prenájom priestorov 15,00 s DPH 43   7.4.2014 Akadémia vzdelávania MT
10 realizácia olympiád mat., bio 239,31 s DPH 106   21.4.2014 MV SR Bratislava
11 prenájom priestorov 16,00 s DPH 44   30.4.2014 L. Hanzel Sučany