FAKTÚRY ODBERATEĽ

Január  2014

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom  obstarávaní. 
 
Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November Decemer

 

Zverejňovanie faktúr podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

Číslo Popis objednaného plnenia Celková hodnota S/bez DPH Číslo faktúry Číslo zmluvy Dátum vystavenia faktúry Odberateľ
1 Nájom Zumikra 200,00 s DPH 1   3.1.2014 Ing. Zuzana Krajčíová
2 Nájom darčeková predajňa 400,00 s DPH 2 207/2013 3.1.2014 Rastislav Kučera ONE
3 Nájom Tik  90,19 s DPH 3   3.1.2014 Mesto Martin
4 Nájom Acad. Vzdelávania  20,00 s DPH 4 1/2014 20.1.2014 AKADÉMIA VZDELAVANIA
5. OK chemická olymoiáda 111,36 s DPH 105 S/2014/00055-006 4.4.2014 MV SR Bratislava