minihádzaná - THA,
vybíjaná
futbal- ATTACK Vrútky, 
hokejbal- Sokolovňa Martin
florbal