Recyklovňa- návrhárstvo- kreatívna recyklovaná móda-  pre  2. stupeň ZŠ                          

Malí kuchári  - varenie a pečenie, príprava chuťoviek - pre 1. stupeň ZŠ

Tvorivá hodinka – tradičné aj netradičné výtvarné techniky, práca s rôznym materiálom, rozvoj jemnej motoriky- pre deti MŠ

Kreatívne dielne – KC Bambusky

MINI- podujatia rôzneho druhu pre predškolákov 
Tanečná prípravka- folklór, moderné a spoločenské tance  
Kamarát klub- relax a zábava v Kamaráte, PC, X-box, hry, pomoc pri tvorbe projektov a domácich úloh