atletika, strelecký, stolný tenis, šachový,
bedminton, kolkársky, gymnastika,
in- line korčuľovanie, lyžovanie