Vybíjaná a bedminton pre  5. - 7. ročník ZŠ, aktívny pohyb + príprava na  postupové súťaže; pondelok 14-16 hod.,
                                 telocvičňa ZŠ s MŠ J. V. Dolinského                                    
Jazdenie a ošetrovanie koní pre deti od 9 rokov,
Utorok 14,30 - 17,30 hod.  bližšie info: 0907 390 731
Kolkársky pre žiakov ZŠ, SŠ; streda 13,30 - 15,30 hod.,
                                                  Kolkáreň Martin                                                     
Atletika 1.-2. ročník - pohybová príprava s nácvikom atletických disciplín,
       štvrtok 13,30-15,30 ; telocvičňa ZŠ s MŠ J. V.Dolinského                                 
Športový pre najmenších pre deti od 4 rokov, všeobecná pohybová príprava,
            štvrtok 16,00 -17,00 ; telocvičňa ZŠ s MŠ J. V. Dolinského                  

     

             

Športový pre najmenšíchVybíjaná a bedminton
Jazdenie a ošetrovanie k