“Písal. Nie, iba zaznamenával. Pretože to, čo napísal, vždy najprv musel žiť, žil.”     M. Rúfus.

Často sa ľudí snažím povzbudiť k živosti. Nie žitiu, ako obyčajnému prežívaniu dní, ale ako k hodnotnému cíteniu času. Lebo všetok čas, čo sa nevníma srdcom, je stratený.
Rada by som deti naučila, že pozorovaním ľudí na ulici, stromov v lese, maličkostí na obraze, nestrácajú čas. Chcem, aby vedeli prikladať slovám váhu a zmysel.
Literatúra a umenie je cenným nástrojom pre vnímanie, preto sa budem snažiť podporiť každý invenčný nápad . A spoločnými silami ho predvedieme svetu!