ACTIVE ENGLISH

Krúžok, pre všetkých, ktorí chcú byť vždy pripravení na hodiny angličtiny a zároveň sa hrať.

Budeme precvičovať písanie a anglicky konverzovať prostredníctvom hier, scénok, pátračiek a súťaží. Priestor bude i na vypracovanie domácich úloh z angličtiny do školy a vysvetlenie nejasností.