Balet 4.-6 r.

Tanečná prípravka- základy folklóru, moderných a spoločenských tancov

Zázračný svet hier- pre deti od 3-6 rokov, pohybové aktivity , tvorivé aktivity, hry na rozvíjanie logického myslenia a schopností, rozprávkový svet, Montessori aktivity...

Nezbedkove dobrodružstvá / 5 - 8.r / Pre tých , ktorí sa neboja objavovať, tvoriť a hýbať sa vonku. V každom ročnom období a za takmer každého počasia.  Pravidelné aktivity, kde budeme tvoriť, objavovať, zábavnou formou spoznávať rôzne fyzikálne zákonitosti, realizovať pokusy . Dobrodružné pátracie hry v meste, návšteva múzeí a zaujímavých miest. Hry, tvorivé dielne, výlet do zaujímavej lokality.

 

Farebné hranie  / 4r-6r / Zážitková výtvarka pre menšie deti.  Spoločne vymýšľame, hráme sa, kreslíme, maľujeme, striháme, lepíme ... rozvoj  fantázie, psychomotorických zručností a spolupráce medzi deťmi.