Turistický ZŠ Dolinského
Jazdenie a ošetrovanie koní – JO Záturčie