Breaking

Balet- 4-6 r., od 6 r.

Flow dance- moderné tance pre začiatočníkov aj pokročilých

Tanečná prípravka- základy rôznych tanečných štýlov pre deti od 5 rokov

DFS Turiec

FS Fatran