minihádzaná – THA- ZŠ Mudroňa , ŠH Diaková

vybíjaná- ZŠ Dolinského

futbal- ATTACK Vrútky 

hokejbal- Sokolovňa Martin

vodné pólo