Minihádzaná  THA- ZŠ Mudroňa , ŠH Diaková
Vybíjaná- ZŠ Dolinského
Futbal – ZŠ Stodolu
Hokejbal- Sokolovňa Martin
Vodné pólo