Atletika- ZŠ Dolinského, atletický areál Východná
Strelecký, Stolný tenis-  ZŠ Dolinského
Šachový- CVČ
Bedminton, Kolkársky- ZŠ Dolinského, kolkáreň Priekopa
Gymnastika-  CVČ
Lezecký- CVČ
Plávanie- rodičia a deti / plaváreň ZŠ Hurbanova/