atletika, strelecký, stolný tenis, šachový,

bedminton, kolkársky, gymnastika