Jumping od 9 r - CVČ
Aerobic - CVČ
Self defense- sebaobranaú pre chlapcov aj dievčatá  - CVČ
Gymnastika  - CVČ
Fitness- VonsGym    vek 14-25
Roppe skipping - ZŠ Dolinského