RYBÁRSKY

Na teoretických, ale aj praktických hodinách sa naučíš základné vedomosti o u nás žijúcich rybách, o ich spôsobe života , ale aj chove, ochrane a love. Tiež sa naučíš základy mnohých rybolovných techník (viazanie uzlov, montáží, ...) a pobytu pri vode (campovanie, zakladanie táborového ohňa, príprava jednoduchého jedla z rýb, ...). Budeme súťažiť v love rýb, ale aj v rozličných rybárskych zručnostiach !

Po úspešnom ukončení kurzu (teoretický a praktický test) - povolenie na lov rýb !!!