HUDOBNÁ KAPELA

 

Pre všetky  deti, ktoré snívajú o vlastnej kapele, chcú hrať alebo už hrajú na nejaký hudobný nástroj, spievať alebo skladať melódie a texty, ale aj pre tie, ktoré o tom snívajú, ale majú pocit, že na to nemajú talent či majú trému.

Budeme spoločne rozvíjať vlastné nápady, objavovať, čo nás baví, hrať sa, vymýšľať a skladať,  a potom si hrať naše skladby a piesne pre radosť. Naučíme sa základné princípy tvorby, budeme si pestovať cit pre rytmus, ale aj učiť sa spolupracovať v rámci skupiny a získavať sebadôveru.