EKO DIVADLO

Dramatický krúžok pre všetky deti, ktoré majú radi prírodu, hry a divadlo. Prostredníctvom pohybových dramatických hier budeme objavovať a rozvíjať svoj hlas, schopnosť spolupráce s druhými, vnímanie priestoru a prostredia okolo nás a budeme hľadať, vymýšľať a tvoriť príbehy na ekologické témy, s ktorými sa budeme hrať a rôznymi spôsobmi ich divadelne stvárňovať