Jazdenie a ošetrovanie koní – práca s koňmi (Jazdecký oddiel Záturčie)             od čistenia koní a boxov, až po základy jazdenia  a zdokonaľovanie. Teoretická príprava s osvojovaním si vedomostí okolo chovu a starostlivosti o kone.

Stretnutia 1 x týždenne v utorok od 14,30 do 17,00 hod.

 

Kolkársky – základy a postupné zdokonaľovanie sa v kolkárskom športe priamo v priestore kolkárne Priekopa. Sprievodné zábavné aktivity (súťaže, jednoduché tematické ručné práce, kreslenie...)  pre všetkých záujemcov.

Stretnutia 1 x týždenne v stredu od 13,30 do 15,30 hod.

 

Vybíjaná –  príprava na loptové športy, zdokonaľovanie koordinácie pohybov,  kondičné cvičenia pre žiakov 3. a 4. ročníkov ZŠ. Stretnutia 1 x týždenne vo štvrtok od 14,00 do 16,00 hod. v telocvični ZŠ s MŠ, Dolinského.

 

Bedminton – nácvik populárnej zábavnej hry, postupné zdokonaľovanie a súťaže medzi školami pre žiakov 5. až 7. ročníkov ZŠ.                                        Stretnutia 1 x týždenne v telocvični ZŠ s MŠ, Dolinského.

 

Atletika a rope skipping – kondičná príprava pre žiakov I. stupňa. Nácvik skákania na švihadle a zábavné aktivity. Stretnutia 1 x týždenne v telocvični ZŠ s MŠ, Dolinského.