Jazdenie a ošetrovanie koní

práca s koňmi (Jazdecký oddiel Záturčie) od čistenia koní a stajní, až po základy jazdenia  a postupné zdokonaľovanie sa. Teoretická príprava s osvojovaním si vedomostí okolo chovu a starostlivosti o kone.Stretnutia 1 x týždenne v utorok od 14,30 do 16,30 hod. Informácie a prihlasovanie na t. č.: 0907 390 731.

Kolkársky

základy a postupné zdokonaľovanie sa v kolkárskom športe priamo v priestore kolkárne Priekopa. Sprievodné zábavné aktivity (súťaže, jednoduché tematické ručné práce, kreslenie...)

Stretnutia 1 x týždenne v pondelok od 13,30 do 15,30 hod.

(podľa počtu prihlásených je možná ešte streda od 13,30 do 15,30 hod.)

Vybíjaná

 príprava na loptové športy, zdokonaľovanie koordinácie pohybov,  kondičné cvičenia pre žiakov 3. a 4. ročníkov ZŠ. Stretnutia 1 x týždenne vo štvrtok od 15,00 do 17,00 hod. v telocvični ZŠ s MŠ, Dolinského.

Atletika pre 1. a 2. ročník ZŠ

kondičná príprava pre najmladších žiakov. Stretnutia vo štvrtok od 13,00 do 15,00 v telocvični ZŠ s MŠ, J.V.Dolinského.

Bedminton + rope skipping

nácvik populárnej zábavnej hry a kondičná príprava pre 5. – 9. ročník ZŠ. , Stretnutia 1 x týždenne v telocvični ZŠ s MŠ,  Dolinského, podľa dohody.

Rekreačné plávanie I., II.,

- pre deti s rodičmi (plaváreň ZŠ s MŠ Hurbanova). Stretnutia – streda od 16,00 do 17,00 hod.; streda od 17,00 do 18,00 hod. Bližšie informácie poskytneme záujemcom na č.t.: 0907 390 731, 043/41 33 651.